NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZADROWOTNEJ "PRZYCHODNIE LEKARSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radom)

KRS: 0000012837

NIP: 7962461564

REGON: 672724996

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZADROWOTNEJ "PRZYCHODNIE LEKARSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012837 NIP: 7962461564 REGON: 672724996
Numer NIP: 7962461564
Numer REGON: 672724996
Numer KRS: 0000012837
Nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZADROWOTNEJ "PRZYCHODNIE LEKARSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO)
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 016
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Urodzajna 18/1
Kod pocztowy: 26-600
Miasto: Radom
Gmina: Radom
Powiat: Radom
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 80110205 Podstawowa przychodnia medyczna
  • 80119900 Gabinety i przychodnie lekarskie

Klasyfikacja EKD

  • 85121 Przychodnie ogólne