NIBRES ADS SP Z O O (Słupsk)

KRS: 0000288320

NIP: 5272549665

REGON: 141053412

NIBRES ADS SP Z O O KRS: 0000288320 NIP: 5272549665 REGON: 141053412
Numer NIP: 5272549665
Numer REGON: 141053412
Numer KRS: 0000288320
Nazwa: NIBRES ADS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-03-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-03-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przemysłowa 10
Kod pocztowy: 76-200
Miasto: Słupsk
Gmina: Słupsk
Powiat: Słupsk
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 51341 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych