NEUPACK POLSKA SP Z O O (Bydgoszcz)

KRS: 0000003532

NIP: 9531016139

REGON: 091196067

NEUPACK POLSKA SP Z O O KRS: 0000003532 NIP: 9531016139 REGON: 091196067
Numer NIP: 9531016139
Numer REGON: 091196067
Numer KRS: 0000003532
Nazwa: NEUPACK POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Równa 2
Kod pocztowy: 85-846
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.mmp-poland.com/
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 26210405 Papier offsetowy
  • 26710000 Papier powlekany i laminowany do produkcji opakowań
  • 26790706 Papierowe opakowania (niezadrukowane), wykonane z nabytego materiału
  • 27520101 Druk offsetowy
  • 27540403 Opakowania drukowane, wklęsłodruk

Klasyfikacja EKD

  • 21213 Produkcja opakowań z papieru