NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000016398

NIP: 5270204175

REGON: 011046019

NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000016398 NIP: 5270204175 REGON: 011046019
Numer NIP: 5270204175
Numer REGON: 011046019
Numer KRS: 0000016398
Nazwa: NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 61 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nowolipie 20
Kod pocztowy: 01-005
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: netland.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 • 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

Klasyfikacja SIC

 • 50459903 Oprogramowanie komputerowe
 • 57340100 Komputerowe urządzenia peryferyjne

Klasyfikacja EKD

 • 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania