NESKY OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000016754

NIP: 8680010199

REGON: 850299009

NESKY OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000016754 NIP: 8680010199 REGON: 850299009
Numer NIP: 8680010199
Numer REGON: 850299009
Numer KRS: 0000016754
Nazwa: NESKY OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 9 146 600
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zbożowa 2/---
Kod pocztowy: 30-002
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50130000 Artykuły i nowe części do pojazdów samochodowych
  • 55310102 Akcesoria samochodowe
  • 55310104 Akumulatory do samochodów osobowych i ciężarowych

Klasyfikacja EKD

  • 5031 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych