NBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000290107

NIP: 8971735406

REGON: 020610830

NBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290107 NIP: 8971735406 REGON: 020610830
Numer NIP: 8971735406
Numer REGON: 020610830
Numer KRS: 0000290107
Nazwa: NBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ANI WICEPREZESA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 050
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grabiszyńska 251A/---
Kod pocztowy: 53-234
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.nbc.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy NBC SP. Z O.O. Więcej »(8 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 524812 Sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu komputerowego
 • 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 726 Działalność związana z informatyką
 • 74141 Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów
 • 7451 Pośrednictwo pracy