"NAVIREM-SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (KRS: 0000025259)

KRS: 0000025259

NIP: 8522176995

REGON: 811619163

"NAVIREM-SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000025259 NIP: 8522176995 REGON: 811619163
Numer NIP: 8522176995
Numer REGON: 811619163
Numer KRS: 0000025259
Nazwa: "NAVIREM-SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gdańska 36
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.navirem-sigma.comWWW.NAVIREM-SIGMA.COM
E-mail: ,
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17969907 Instalowanie urządzeń siłowni energetycznych
  • 49319900 Usługi w zakresie elektryczności i inne
  • 73891800 Usługi projektowe
  • 87420101 Konsultant do spraw automatyzacji i robotyzacji

Klasyfikacja EKD

  • 3331 Projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi
  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 45344 Zakładanie instalacji i urządzeń w budynkach i budowlach