"NATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdańsk)

KRS: 0000023351

NIP: 5830005911

REGON: 190122603

"NATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000023351 NIP: 5830005911 REGON: 190122603
Numer NIP: 5830005911
Numer REGON: 190122603
Numer KRS: 0000023351
Nazwa: "NATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, W TYM PREZESA. POWOŁYWANI ONI SĄ NA WSPÓLNĄ PIĘCIOLETNIĄ KADENCJĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWOŁYWANI SĄ W DRODZE UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. MOGĄ BYĆ ODWOŁANI W KAŻDYM CZASIE PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Św. Ducha 37/39
Kod pocztowy: 80-834
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.natraonline.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 23399900 Damska i dziewczęca odzież wierzchnia
  • 72190100 Produkcja, przeróbki i naprawy odzieży

Klasyfikacja EKD

  • 182 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
  • 1833 Produkcja odzieży i artykułów ubraniowych