"NATI-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Świdnica)

KRS: 0000289596

"NATI-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289596
Numer KRS: 0000289596
Nazwa: "NATI-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zamkowa 1
Kod pocztowy: 58-100
Miasto: Świdnica
Gmina: Świdnica
Powiat: świdnicki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
 • 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
 • 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
 • 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • 52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
 • 52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
 • 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
 • 55.30.A Restauracje
 • 55.40.Z Bary

Klasyfikacja SIC