"NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kalisz)

KRS: 0000012515

NIP: 6181895066

REGON: 250978025

"NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012515 NIP: 6181895066 REGON: 250978025
Numer NIP: 6181895066
Numer REGON: 250978025
Numer KRS: 0000012515
Nazwa: "NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEST JEDNO LUB DWUOSOBOWY. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 14 116 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Częstochowska 140
Kod pocztowy: 62-800
Miasto: Kalisz
Gmina: Kalisz
Powiat: Kalisz
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.zot.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Klasyfikacja SIC

 • 33989900 Obróbka cieplna metali
 • 35419909 Narzędzia do cięcia metali: nietypowe (wybuchowe, itp.)
 • 73891901 Cięcie metali

Klasyfikacja EKD

 • 275 Odlewnictwo metali
 • 2851 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28516 Hartowanie, polerowanie metali