MYEKOO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tychy)

KRS: 0000289974

NIP: 6462799621

REGON: 240768086

MYEKOO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289974 NIP: 6462799621 REGON: 240768086
Numer NIP: 6462799621
Numer REGON: 240768086
Numer KRS: 0000289974
Nazwa: MYEKOO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU ZARZĄDU ZARÓWNO JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Towarowa 23A
Kod pocztowy: 43-100
Miasto: Tychy
Gmina: Tychy
Powiat: Tychy
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 • 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
 • 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
 • 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
 • 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
 • 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
 • 64.20.B Telefonia ruchoma
 • 64.20.C Transmisja danych
 • 64.20.D Radiokomunikacja
 • 64.20.E Radiodyfuzja
 • 64.20.F Telewizja kablowa
 • 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała
 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
 • 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
 • 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane