MRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Puszczykowo)

KRS: 0000002559

NIP: 7772561512

REGON: 634166400

MRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002559 NIP: 7772561512 REGON: 634166400
Numer NIP: 7772561512
Numer REGON: 634166400
Numer KRS: 0000002559
Nazwa: MRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zielona 11
Kod pocztowy: 62-040
Miasto: Puszczykowo
Gmina: Puszczykowo
Powiat: poznański
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.mru-instruments.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 36299900 Aparatura elektryczna przemysłowa, poza klasyfikacją
 • 38120000 Sprzęt nawigacyjny i aparatura pomiarowa
 • 38230401 Analizatory, przemysłowe
 • 50849900 Maszyny i urządzenia przemysłowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 45343 Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 5114 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samochodów