MR CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Skawina)

KRS: 0000022400

NIP: 6772173873

REGON: 356315015

MR CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022400 NIP: 6772173873 REGON: 356315015
Numer NIP: 6772173873
Numer REGON: 356315015
Numer KRS: 0000022400
Nazwa: MR CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Torowa 13/---
Kod pocztowy: 32-050
Miasto: Skawina
Gmina: Skawina
Powiat: krakowski
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.mrclean.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 747 Sprzątanie budynków
 • 7471 Sprzątanie i czyszczenie wnętrz budynków