MP TRADE SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000003521

NIP: 7772570735

REGON: 634173988

MP TRADE SP Z O O KRS: 0000003521 NIP: 7772570735 REGON: 634173988
Numer NIP: 7772570735
Numer REGON: 634173988
Numer KRS: 0000003521
Nazwa: MP TRADE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE W SĄDZIE I POZA SĄDEM JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-09-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Więzowska 6A
Kod pocztowy: 61-403
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50210000 Meble
  • 50319900 Materiały budowlane, dykta i sklejka
  • 50319904 Materiały budowlane: surowe, półprodukty i wykończone
  • 50399900 Materiały budowlane, inne
  • 52110000 Drewno i inne materiały budowlane

Klasyfikacja EKD

  • 5212 Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach