"MOSTOSTAL ALUMINIUM" SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000009950

NIP: 5222601926

REGON: 017283832

"MOSTOSTAL ALUMINIUM" SP Z O O KRS: 0000009950 NIP: 5222601926 REGON: 017283832
Numer NIP: 5222601926
Numer REGON: 017283832
Numer KRS: 0000009950
Nazwa: "MOSTOSTAL ALUMINIUM" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD UDZIELI PROKURY
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-11-18
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-12-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krakowiaków 91/101
Kod pocztowy: 02-255
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 33539900 Arkusze, płyty i folie z aluminium, inne
  • 33550402 Formy konstrukcyjne, walcowane, aluminium

Klasyfikacja EKD

  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części