"MODUS 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS: 0000009803)

KRS: 0000009803

NIP: 5471788361

REGON: 070901792

"MODUS 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000009803 NIP: 5471788361 REGON: 070901792
Numer NIP: 5471788361
Numer REGON: 070901792
Numer KRS: 0000009803
Nazwa: "MODUS 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 75 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aleksandrowicka 43
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.modus7.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street