"MODUŁ 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000020266)

KRS: 0000020266

NIP: 5252060062

REGON: 013094608

"MODUŁ 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020266 NIP: 5252060062 REGON: 013094608
Numer NIP: 5252060062
Numer REGON: 013094608
Numer KRS: 0000020266
Nazwa: "MODUŁ 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII GU 192/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-05-12
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-11-02
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wolska 45
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 62820000 Doradztwo inwestycyjne

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane