"MODERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Grudziądz)

KRS: 0000003614

REGON: 871541253

"MODERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000003614 REGON: 871541253
Numer REGON: 871541253
Numer KRS: 0000003614
Nazwa: "MODERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kochanowskiego 17
Kod pocztowy: 86-300
Miasto: Grudziądz
Gmina: Grudziądz
Powiat: Grudziądz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 24310000 Wyroby walcownicze i frezarskie