"MIŁY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gliwice)

KRS: 0000008230

NIP: 6312319909

REGON: 277546365

"MIŁY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000008230 NIP: 6312319909 REGON: 277546365
Numer NIP: 6312319909
Numer REGON: 277546365
Numer KRS: 0000008230
Nazwa: "MIŁY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 604 240
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mechaników 15
Kod pocztowy: 44-109
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.milydom.eu
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Klasyfikacja SIC

  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 65520000 Udziałowcy oraz developerzy

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 7021 Wynajem własnej lub dzierżawionej nieruchomości