"MIĘDZYNARODOWE CENTRA MEDYCZNE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA (Warszawa)

KRS: 0000004260

NIP: 5272286591

REGON: 016249490

"MIĘDZYNARODOWE CENTRA MEDYCZNE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA KRS: 0000004260 NIP: 5272286591 REGON: 016249490
Numer NIP: 5272286591
Numer REGON: 016249490
Numer KRS: 0000004260
Nazwa: "MIĘDZYNARODOWE CENTRA MEDYCZNE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-12-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-02-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rondo Onz 1
Kod pocztowy: 00-124
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.euromedic.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50470300 Sprzęt medyczny i wyposażenie dodatkowe
  • 50470303 Urządzenia diagnostyczne, medyczne
  • 80990000 Usługi medyczne, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 5172 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów medycznych
  • 85143 Usługi paramedyczne