MHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Częstochowa)

KRS: 0000290581

NIP: 5732727106

REGON: 240848603

MHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290581 NIP: 5732727106 REGON: 240848603
Numer NIP: 5732727106
Numer REGON: 240848603
Numer KRS: 0000290581
Nazwa: MHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Orkana 54D
Kod pocztowy: 42-229
Miasto: Częstochowa
Gmina: Częstochowa
Powiat: Częstochowa
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
 • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.41.Z Tynkowanie
 • 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 60.23.Z Transport lądowy pasażerski, pozostały
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich
 • 63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC