METALTECH NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000022397

NIP: 8992415753

REGON: 932671939

METALTECH NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022397 NIP: 8992415753 REGON: 932671939
Numer NIP: 8992415753
Numer REGON: 932671939
Numer KRS: 0000022397
Nazwa: METALTECH NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ INTERESY SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH RODZĄCYCH SKUTKI PRAWNE DLA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ PAR.15.2 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ OBAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ PAR.17.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Czesława Klimasa 46
Kod pocztowy: 50-515
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 17510102 Stolarka wykończeniowa
  • 52119900 Drewno i inne materiały budowlane

Klasyfikacja EKD

  • 203 Produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki budowlanej
  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych