"METAL-RECYCLING-GRUDZIĄDZ" SP Z O O (Grudziądz)

KRS: 0000014819

NIP: 8761001661

REGON: 870259738

"METAL-RECYCLING-GRUDZIĄDZ" SP Z O O KRS: 0000014819 NIP: 8761001661 REGON: 870259738
Numer NIP: 8761001661
Numer REGON: 870259738
Numer KRS: 0000014819
Nazwa: "METAL-RECYCLING-GRUDZIĄDZ" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-11-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-12-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Waryńskiego 82-84
Kod pocztowy: 86-300
Miasto: Grudziądz
Gmina: Grudziądz
Powiat: Grudziądz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.mrg.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 371 Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
  • 51571 Sprzedaż hurtowa złomu i odpadów metalowych