"MET-SPAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ (Szczecin)

KRS: 0000021589

NIP: 9550006521

REGON: 810668662

"MET-SPAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ KRS: 0000021589 NIP: 9550006521 REGON: 810668662
Numer NIP: 9550006521
Numer REGON: 810668662
Numer KRS: 0000021589
Nazwa: "MET-SPAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA DWUOSOBOWA - PREZES ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 102 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: SYGN. AKT XXII GU 149/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-06-16
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-03-12
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINIE
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XXII GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Parkowa 23
Kod pocztowy: 71-621
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 57340000 Sklepy ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 524813 Sprzedaż detaliczna oprogramowania komputerowego