MERIMER SP Z O O (Sękocin Nowy)

KRS: 0000014336

NIP: 1230874588

REGON: 016127975

MERIMER SP Z O O KRS: 0000014336 NIP: 1230874588 REGON: 016127975
Numer NIP: 1230874588
Numer REGON: 016127975
Numer KRS: 0000014336
Nazwa: MERIMER SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-08-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-09-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krakowska 22
Kod pocztowy: 05-090
Miasto: Sękocin Nowy
Gmina: Raszyn
Powiat: pruszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.unima.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa