"MERIDA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zabrze)

KRS: 0000019537

NIP: 6312300850

REGON: 008174780

"MERIDA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019537 NIP: 6312300850 REGON: 008174780
Numer NIP: 6312300850
Numer REGON: 008174780
Numer KRS: 0000019537
Nazwa: "MERIDA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, WYMAGAJĄ ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 135 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marii Curie-Skłodowskiej 35
Kod pocztowy: 41-800
Miasto: Zabrze
Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.rowerymerida.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 5041 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli i motorowerów