MERA-PNEFAL ZAKŁAD PRODUKCJI CZĘŚCI SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000023669

NIP: 9521810048

REGON: 013305353

MERA-PNEFAL ZAKŁAD PRODUKCJI CZĘŚCI SP Z O O KRS: 0000023669 NIP: 9521810048 REGON: 013305353
Numer NIP: 9521810048
Numer REGON: 013305353
Numer KRS: 0000023669
Nazwa: MERA-PNEFAL ZAKŁAD PRODUKCJI CZĘŚCI SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-04-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-04-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Poezji 19
Kod pocztowy: 04-994
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.pnefal.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 34329904 Mosiężne przedmioty hydrauliczne: zawory kurkowe, drenażowe, kurki, krany itp.
  • 34439903 Żeliwiaki, blacha gruba
  • 34940105 Kurki odcinające

Klasyfikacja EKD

  • 2913 Produkcja kurków i zaworów
  • 29131 Produkcja kurków i zaworów przemysłowych łącznie z zaworami regulacyjnymi i kurkami wlotowymi