MERA PNEFAL ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000020420

NIP: 9521810350

REGON: 013305360

MERA PNEFAL ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH SP Z O O KRS: 0000020420 NIP: 9521810350 REGON: 013305360
Numer NIP: 9521810350
Numer REGON: 013305360
Numer KRS: 0000020420
Nazwa: MERA PNEFAL ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Poezji 19
Kod pocztowy: 04-994
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 38230000 Czujniki pomiaru przebiegu procesu
  • 38240000 Płynomierze i urządzenia zliczające

Klasyfikacja EKD

  • 333 Produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
  • 3331 Projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi