"MENG - POHL" SP Z O O (Starachowice)

KRS: 0000002028

REGON: 291185399

"MENG - POHL" SP Z O O KRS: 0000002028 REGON: 291185399
Numer REGON: 291185399
Numer KRS: 0000002028
Nazwa: "MENG - POHL" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI PODEJMUJE DECYZJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, ZA WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE PRZEPISY PRAWA , AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI LUB UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZASTRZEGAJĄ DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, A TAKŻE-REPREZENTUJE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-08-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-08-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żytnia 102A
Kod pocztowy: 27-200
Miasto: Starachowice
Gmina: Starachowice
Powiat: starachowicki
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street