MELEX SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000018772

NIP: 8170005130

REGON: 690228065

MELEX SP Z O O KRS: 0000018772 NIP: 8170005130 REGON: 690228065
Numer NIP: 8170005130
Numer REGON: 690228065
Numer KRS: 0000018772
Nazwa: MELEX SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-06-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-07-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V.GU 13/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-02-06
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-06-01
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MELEX SP. Z O.O. W MIELCU - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA UPADŁOŚCIOWA W TARNOBRZEGU Z DNIA 01.06.2006, SYGN. AKT V 1 GUP 1/04
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Al. Stanów Zjednoczonych 61
Kod pocztowy: 04-028
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.melex.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 37140400 Elementy układu elektrycznego pojazdów samochodowych
  • 37990000 Sprzęt transportowy, niesklasyfikowany
  • 37990202 Pojazdy elektryczne do transportu graczy w golfa
  • 37990302 Samochody elektryczne

Klasyfikacja EKD

  • 34111 Produkcja samochodów osobowych