MEGATEM EC LUBLIN SP Z O O (KRS: 0000000814)

KRS: 0000000814

NIP: 9462299357

REGON: 432255429

MEGATEM EC LUBLIN SP Z O O KRS: 0000000814 NIP: 9462299357 REGON: 432255429
Numer NIP: 9462299357
Numer REGON: 432255429
Numer KRS: 0000000814
Nazwa: MEGATEM EC LUBLIN SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO;W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POSIADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, WŁĄCZAJĄC W TO PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-10-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-11-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mełgiewska 7/9
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 4012 Przesyłanie energii elektrycznej
  • 4013 Dystrybucja energii elektrycznej