"MECHATRONIC ENGINEERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gorzów Wielkopolski)

KRS: 0000288335

NIP: 8522517031

REGON: 320404280

"MECHATRONIC ENGINEERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288335 NIP: 8522517031 REGON: 320404280
Numer NIP: 8522517031
Numer REGON: 320404280
Numer KRS: 0000288335
Nazwa: "MECHATRONIC ENGINEERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 515 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kostrzyńska 28
Kod pocztowy: 66-400
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Gmina: Gorzów Wielkopolski
Powiat: Gorzów Wielkopolski
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego automatu montażowego SMD Więcej »(464 977.25 zł)
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego automatu montażowego SMD Więcej »(588 000 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 25.73.Z Produkcja narzędzi
  • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 321 Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych