MDE SP Z O O (Dąbrowa Górnicza)

KRS: 0000014162

NIP: 6292193893

REGON: 272810159

MDE SP Z O O KRS: 0000014162 NIP: 6292193893 REGON: 272810159
Numer NIP: 6292193893
Numer REGON: 272810159
Numer KRS: 0000014162
Nazwa: MDE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO B/ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-01-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-01-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: SYGN. AKT X GU 234/05/8
Data wydania aktu prawnego: 2006-01-03
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-10-05
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM Z DNIA 05.10.2009 R. W SPRAWIE SYGN. GUP 97/07/2 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY STWIERDZIŁ ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kasprzaka 80
Kod pocztowy: 41-303
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Gmina: Dąbrowa Górnicza
Powiat: Dąbrowa Górnicza
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 93 Pozostała działalność usługowa