"MAZURKIEWICZ" SP Z O O W UPADŁOŚCI (Zielona Góra)

KRS: 0000001934

NIP: 9730713438

REGON: 977901293

"MAZURKIEWICZ" SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000001934 NIP: 9730713438 REGON: 977901293
Numer NIP: 9730713438
Numer REGON: 977901293
Numer KRS: 0000001934
Nazwa: "MAZURKIEWICZ" SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-08-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-09-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Piaskowa 2A
Kod pocztowy: 65-209
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 2624 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 45312 Instalacja elektrycznych urządzeń grzewczych
  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne