MAXIT SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000015605

NIP: 5221013831

REGON: 010914778

MAXIT SP Z O O KRS: 0000015605 NIP: 5221013831 REGON: 010914778
Numer NIP: 5221013831
Numer REGON: 010914778
Numer KRS: 0000015605
Nazwa: MAXIT SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-03-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-04-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Puławska 405 A
Kod pocztowy: 02-801
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 28910204 Klej do linoleum i płytek
  • 32559906 Zaprawy murarskie z gliny ogniotrwałej
  • 32750202 Tynk izolacyjny, gips
  • 32970303 Zaprawa murarska odporna na wysokie temperatury (nie glina)
  • 32990306 Tynk szlachetny

Klasyfikacja EKD