MASZYNY OBRABIARKI CENTRA MECHANICY PRUSZKÓW SPÓŁKA Z O.O. (Łąkorz)

KRS: 0000010173

NIP: 5342147499

REGON: 017185012

MASZYNY OBRABIARKI CENTRA MECHANICY PRUSZKÓW SPÓŁKA Z O.O. KRS: 0000010173 NIP: 5342147499 REGON: 017185012
Numer NIP: 5342147499
Numer REGON: 017185012
Numer KRS: 0000010173
Nazwa: MASZYNY OBRABIARKI CENTRA MECHANICY PRUSZKÓW SPÓŁKA Z O.O.
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 661 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Osetno 82/---
Kod pocztowy: 13-334
Miasto: Łąkorz
Gmina: Biskupiec
Powiat: nowomiejski
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.mechanicy.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 49.41.Z Transport drogowy towarów
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Klasyfikacja SIC

  • 35990000 Maszyny przemysłowe, inne
  • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • 76990504 Naprawa maszyn i wyposażenia przemysłowego

Klasyfikacja EKD

  • 516 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia