MASTERM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tarnowo Podgórne)

KRS: 0000288801

NIP: 7773017006

REGON: 300638934

MASTERM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288801 NIP: 7773017006 REGON: 300638934
Numer NIP: 7773017006
Numer REGON: 300638934
Numer KRS: 0000288801
Nazwa: MASTERM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 650 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Działkowa 16
Kod pocztowy: 62-080
Miasto: Tarnowo Podgórne
Gmina: Tarnowo Podgórne
Powiat: poznański
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.masterminvest.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 65.21.Z Leasing finansowy
  • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
  • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC

  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 65520000 Udziałowcy oraz developerzy

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 7022 Gospodarowanie na własnej lub dzierżawionej nieruchomości