MASTERCOMP SP Z O O (Chrósty)

KRS: 0000002768

NIP: 7491820488

REGON: 531531960

MASTERCOMP SP Z O O KRS: 0000002768 NIP: 7491820488 REGON: 531531960
Numer NIP: 7491820488
Numer REGON: 531531960
Numer KRS: 0000002768
Nazwa: MASTERCOMP SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-12-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-01-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Główna 37
Kod pocztowy: 47-280
Miasto: Chrósty
Gmina: Pawłowiczki
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.mastercomp.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 30890000 Wyroby z tworzyw sztucznych, niesklasyfikowane
  • 51690700 Dodatki chemiczne

Klasyfikacja EKD

  • 24663 Produkcja materiałów chemicznych pomocniczych dla przemysłu
  • 2524 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  • 5155 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych