MANGO NIERUCHOMOŚCI SP Z O O (Sopot)

KRS: 0000009024

NIP: 5851377078

REGON: 192520294

MANGO NIERUCHOMOŚCI SP Z O O KRS: 0000009024 NIP: 5851377078 REGON: 192520294
Numer NIP: 5851377078
Numer REGON: 192520294
Numer KRS: 0000009024
Nazwa: MANGO NIERUCHOMOŚCI SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘBIORSTWEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-11-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kościuszki 61
Kod pocztowy: 81-703
Miasto: Sopot
Gmina: Sopot
Powiat: Sopot
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych