"MAŁAPANEW"- MODELARNIA SP Z O O (Ozimek)

KRS: 0000013980

NIP: 7542066335

REGON: 531205449

"MAŁAPANEW"- MODELARNIA SP Z O O KRS: 0000013980 NIP: 7542066335 REGON: 531205449
Numer NIP: 7542066335
Numer REGON: 531205449
Numer KRS: 0000013980
Nazwa: "MAŁAPANEW"- MODELARNIA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY ŚWIADCZENIE DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ DZIESIĘCIOKROTNEJ MINIMALNEJ WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO USTALONEJ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI - KONIECZNE JEST
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-05-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-06-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kolejowa 1
Kod pocztowy: 46-040
Miasto: Ozimek
Gmina: Ozimek
Powiat: opolski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.modelarnia.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street