"MAGNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Stargard Szczeciński)

KRS: 0000023149

NIP: 8522345222

REGON: 812384555

"MAGNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000023149 NIP: 8522345222 REGON: 812384555
Numer NIP: 8522345222
Numer REGON: 812384555
Numer KRS: 0000023149
Nazwa: "MAGNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW, OBOWIĄZKÓW I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU REPREZENTACJI (PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM), OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pierwszej Brygady 35/411
Kod pocztowy: 73-110
Miasto: Stargard Szczeciński
Gmina: Stargard Szczeciński
Powiat: stargardzki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50310000 Tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego