"MAC BEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zielona Góra)

KRS: 0000291370

NIP: 9291785854

REGON: 080214115

"MAC BEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291370 NIP: 9291785854 REGON: 080214115
Numer NIP: 9291785854
Numer REGON: 080214115
Numer KRS: 0000291370
Nazwa: "MAC BEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI DOKONUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 10000,00 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU .
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ptasia 14/8
Kod pocztowy: 65-525
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego