M.N.A.DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000288945)

KRS: 0000288945

NIP: 7251955987

REGON: 100414610

M.N.A.DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288945 NIP: 7251955987 REGON: 100414610
Numer NIP: 7251955987
Numer REGON: 100414610
Numer KRS: 0000288945
Nazwa: M.N.A.DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI-UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ----- -----/-----
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Klasyfikacja SIC

 • 50130100 Części i artykuły samochodowe
 • 75149902 Usługi wynajmowania samochodów
 • 75389900 Warsztaty ogólnych napraw samochodowych
 • 75399900 Zakłady napraw samochodowych

Klasyfikacja EKD

 • 711 Wynajem samochodów osobowych