"M I M. MERITUS" SP Z O O (Katowice)

KRS: 0000025816

NIP: 6342444849

REGON: 277676300

"M I M. MERITUS" SP Z O O KRS: 0000025816 NIP: 6342444849 REGON: 277676300
Numer NIP: 6342444849
Numer REGON: 277676300
Numer KRS: 0000025816
Nazwa: "M I M. MERITUS" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; ZAŚ W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH DO PIĘCIU CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU AL
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-10-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gnieźnieńska 11
Kod pocztowy: 40-143
Miasto: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street