"LYS FUSION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Istebna)

KRS: 0000012691

NIP: 5480018705

REGON: 070446678

"LYS FUSION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012691 NIP: 5480018705 REGON: 070446678
Numer NIP: 5480018705
Numer REGON: 070446678
Numer KRS: 0000012691
Nazwa: "LYS FUSION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCI, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 11 505 200
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 1222/---
Kod pocztowy: 43-470
Miasto: Istebna
Gmina: Istebna
Powiat: cieszyński
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.lyspoland.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC

 • 30890000 Wyroby z tworzyw sztucznych, niesklasyfikowane
 • 36949901 Armatura, samochodowa

Klasyfikacja EKD

 • 343 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników