LHS CLEAN AIR SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zielona Góra)

KRS: 0000000326

NIP: 9730700453

REGON: 977897479

LHS CLEAN AIR SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000000326 NIP: 9730700453 REGON: 977897479
Numer NIP: 9730700453
Numer REGON: 977897479
Numer KRS: 0000000326
Nazwa: LHS CLEAN AIR SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTACJI W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sulechowska 8/---
Kod pocztowy: 65-119
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.lhs.at
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC

  • 50750000 Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne