LEONI AUTOMOTIVE CABLE POLSKA SP Z O O (Wierzbice)

KRS: 0000015667

NIP: 8961244291

REGON: 932125852

LEONI AUTOMOTIVE CABLE POLSKA SP Z O O KRS: 0000015667 NIP: 8961244291 REGON: 932125852
Numer NIP: 8961244291
Numer REGON: 932125852
Numer KRS: 0000015667
Nazwa: LEONI AUTOMOTIVE CABLE POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JES
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-30
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-11-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Oławska 10
Kod pocztowy: 55-040
Miasto: Wierzbice
Gmina: Kobierzyce
Powiat: wrocławski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.leoni.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych