LANCAPLAST SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000021034

NIP: 7790021453

REGON: 632026668

LANCAPLAST SP Z O O KRS: 0000021034 NIP: 7790021453 REGON: 632026668
Numer NIP: 7790021453
Numer REGON: 632026668
Numer KRS: 0000021034
Nazwa: LANCAPLAST SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, PROKURENTA ALBO PEŁNOMOCNIKÓW, O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-01-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-02-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wieruszowska 12-16
Kod pocztowy: 60-166
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.lancaplast.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street