"LABO BIO PHARMA" SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000007380

REGON: 932698134

"LABO BIO PHARMA" SP Z O O KRS: 0000007380 REGON: 932698134
Numer REGON: 932698134
Numer KRS: 0000007380
Nazwa: "LABO BIO PHARMA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-12-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sudecka 74 /40
Kod pocztowy: 53-129
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street