"KUTER STOCZNIA" SP Z O O W UPADŁOŚCI (Darłowo)

KRS: 0000019544

REGON: 330991156

"KUTER STOCZNIA" SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000019544 REGON: 330991156
Numer REGON: 330991156
Numer KRS: 0000019544
Nazwa: "KUTER STOCZNIA" SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-02-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-03-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VU 3/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-02-14
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-11-23
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KOSZALINIE O UKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Konrada 1/1
Kod pocztowy: 76-150
Miasto: Darłowo
Gmina: Darłowo
Powiat: sławieński
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street